אריזה, מוצרי אריזה
מוצרים עמוד הבית מוצרים צמחי משי צמחים ושיחים גדולים
דקל ארוקריה 11 גזעים ג.196 ס
דקל ארוקריה 11 גזעים ג.196 ס"מ (בעציץ)
דקל ארוקריה 9 ענפים ג.150 ס
דקל ארוקריה 9 ענפים ג.150 ס"מ
דקל אריכה 11 ענפים ג.100 ס
דקל אריכה 11 ענפים ג.100 ס"מ
דקל אריכה 11 ענפים ג.100 ס
דקל אריכה 11 ענפים ג.100 ס"מ
דקל במבוק 15 גזעים ג.140 ס
דקל במבוק 15 גזעים ג.140 ס"מ
דקל במבוק ג.76 ס
דקל במבוק ג.76 ס"מ
דקל במבוק ג.91 ס
דקל במבוק ג.91 ס"מ
דקל קנציה ג.165 ס
דקל קנציה ג.165 ס"מ בעציץ
יוקא 5 ראש גזע יוטא ג.190 50388
יוקא 5 ראש גזע יוטא ג.190 50388
1 2 3 4 5 6 7